تعطیلات تمامی پرسنل و کارکنان عملیاتی دستگاه‌ها لغو شد

به گزارش خبرآنلاین، روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور در توئیتی نوشت:

۲۱۴۲۱۴