بورس در هفته‌ای که گذشت؛ آرامش در بازار، قطعه‌سازان پیشرو هستند

بازار بورس اوراق بهادار طی هفته جاری با افت و خیز همراه بود که این تغییرات بر روی نمادهای خودرویی نیز تاثیرگذار بوده است.

طبق بررسی‌های به عمل آمده گروه خودرویی طی هفته جاری در ابتدا افت، پس از آن روند صعودی و در آخرین روز معاملات مجددا افت شاخص را تجربه کردند که نتیجه نهایی آن رسیدن به سطحی از تعادل نسبی در این گروه بود.

در این میان گروه قطعه سازی به دلیل شرایط فروش در بازار آزاد روزهای بهتری را از آن خود کردند.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۱۴ هزار و ۹۱۳ سهم در ابتدای هفته به ۹ هزار و ۲۹۱ سهم افت کرد و حجم از ۳۳۵ میلیون و ۸۷۹ سهم با کاهش به ۲۴۱ میلیون و ۶۷۱ سهم رسید.

در ابتدای هفته این با منفی ۲.۳۱ درصدی روبرو شد که این روند در پایان به مثبت ۴.۳۶ درصدی رسید.

بورس خودرویی

*ایران خودرو (خودرو)

 

سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۴ هزار و ۳۹۰ سهم در ابتدای هفته به ۳ هزار و ۷۰۴ سهم کاهش یافت و حجم از ۶۲ میلیون و ۴۷۶ سهم با رشد به ۷۱ میلیون ۷۵ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۲.۶ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته به مثبت ۴.۵۸ درصدی رسید.

بورس خودرویی

سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت ۶ هزار و ۵۰۷ سهم در ابتدای هفته به ۶ هزار و ۵۴۰ سهم رشد کرد و حجم از ۱۴۹ میلیون و ۲۰۱ سهم با روند صعودی به ۲۱۸ میلیون و ۵۳ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۲.۴۳ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته توقف و به مثبت ۴.۸۵ درصدی رسید.


بورس خودرویی

*پارس خودرو (خپارس)
 

سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و تعداد آن از ۵ هزار و ۸۴۳ سهم در ابتدای هفته به ۱۰ هزار و ۷۴۳ سهم افزایش یافت و حجم آن نیز از ۱۲۵ میلیون و ۲۱۱ سهم با رشد به ۲۶۱ میلیون و ۶۸۸ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۱.۹۳ درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته به رقم مثبت ۴.۵ درصد رسید.

بورس خودرویی

*گروه بهمن (خبهمن)

 

سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و سهم در ابتدای هفته از ۱ هزار و ۳۱۴ واحدی در پایان هفته افزایش و به رقم ۱ هزار و ۵۵۸ واحدی رسید، همچنین حجم از ۳۰ میلیون و ۸۲۹ با افزایش به ۴۴ میلیون و ۹۳ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۳.۶۵ درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته با مثبت ۴.۷۱ درصدی رسید.

17231