۸/۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: بیش از ۳ میلیارد دلار از این میزان را صادرکنندگان تأمین کرده اند  و ۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده است.

همتی با اشاره به تأمین ارز در اوج فشارهای تحریمی آمریکا و تعطیلی عمده روزهای فروردین ماه، تأکید کرد: ارزهای تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری دیگر بوده است.

رئیس بانک مرکزی همچنین رشد ارز برگشتی صادرکنندگان را نتیجه سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی و منطقی شدن نرخ ارز سامانه نیما در نگاه صادرکنندگان دانست.

۲۲۶۲۲۶