چند صد هزار بی خانمان در آلمان پرسه می‌زنند؟

بر اساس آماری که انجمن فدرال برای کمک به مردم بی‌خانمان در روز سه‌شنبه منتشر کرده، حدود ۶۵۰ هزار نفر در آلمان هستند که منزل و سرپناه دائمی ندارند.

به گزارش دویچه‌وله، گزارش جدید انجمن فدرال هشدار داده است که با توجه به سیستم کنونی در آلمان،‌رهایی از اپیدمی «فقر شدید» در آلمان تقریبا غیرممکن است و برای رهایی از بحران بی خانمان‌ها در این کشور اروپایی، دولت سالانه باید دست کم ۱۵۰ هزار واحد جدید بسازد.

«ورنا روزنکه» مدیر انجمن فدرال برای کمک به مردم بی‌خانمان آلمان در گزارش خود درباره «فقر شدید» در آلمان به نکات قابل توجهی اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که اغلب افراد بی‌خانمان در سرپناه‌های اضطراری ساکن بوده و حدود ۴۸ هزار نفر نیز در خیابان‌ها زندگی می‌کنند. همچنین سه چهارم بی خانمان‌ها در سراسر آلمان را مردان تشکیل می‌دهند که اغلب نیز مجرد هستند.

بر اساس این گزارش، ۲۲ هزار کودک بی سرپناه در آلمان هستند و ۳۷۵ هزار نفر از پناهجویان نیز در سرپناه‌های موقتی به سر می‌برند.

مدیر انجمن فدرال برای کمک به مردم بی‌خانمان آلمان معتقد است که منازل کافی در این کشور ساخته نشده و گفت که هر سال به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است و آلمان هم اکنون با کمبود ۲ میلیون واحد مسکونی مواجه است.

۲۳۲۳۱